Escola Joan Sanpera i Torras

Escola Joan Sanpera i Torras

Els dies 6, 7, 8 i 9 d’abril vam tenir l’oportunitat de portar als alumnes de 6è de primària de l’Escola Joan Sanpera i Torras, les nostres Jornades Inclusives i Singulars. Els vam apropar a noves realitats i vam poder realitzar algunes activitats ajudant-los a trencar prejudicis i estereotips per tal de canviar la mirada que hi ha actualment envers la discapacitat.

En aquestes Jornades ens van acompanyar la Jana Arimany, la Ingrid Ruiz i el Dario Salcedo que van ser fonamentals per fer arribar el missatge a tots i totes les alumnes.

Col·laboracions que ens ajuden a fer-ho possible: