En el món de la comunicació, és fonamental utilitzar un llenguatge inclusiu i respectuós quan es parla de persones amb […]


En el món de la comunicació, és fonamental utilitzar un llenguatge inclusiu i respectuós quan es parla de persones amb discapacitat. La manera com describim aquest col·lectiu pot tenir un impacte significatiu en la seva percepció i integració social. Per tant, és essencial entendre i aplicar les formes adequades de referir-se a les persones amb discapacitat. A continuació, oferim una guia completa sobre com fer-ho de manera correcta.

Utilitza un llenguatge centrat en la persona

En lloc de definir a les persones per la seva discapacitat, és preferible utilitzar un llenguatge que posi l’èmfasi en la persona. Per exemple, en lloc de dir “una persona discapacitada”, és més adequat dir “una persona amb discapacitat”.

No utilitzis termes despectius

És important evitar l’ús de termes que puguin ser considerats ofensius o despectius. Aquest inclou termes com “minusvàlid”, “invàlid” o “incapaç”. En canvi, opta per termes més neutrals i respectuosos com “persona amb mobilitat reduïda” o “persona amb diversitat funcional”.

Quin és el millor terme?

Algunes persones pensen que utilitzar el terme “diversitat funcional” és la millor paraula per descriure aquestes persones, però d’altres no estan del tot d’acord amb aquesta terminologia. Argumenten que “diversitat funcional” pot ser massa ampli i englobar totes les persones, mentre que cada individu amb discapacitat té necessitats i desafiaments específics que necessiten ser reconeguts i atesos.

Nosaltres, com a defensors dels drets de les persones amb discapacitat, creiem fermament que és crucial utilitzar un llenguatge que els respecti i els reconegui en la seva plenitud. Això implica deixar de banda termes despectius o estigmatitzants com “incapaç” i optar per formes més positives i inclusives de descriure aquest col·lectiu. Per això, som partidaris d’utilitzar el terme “persones amb discapacitat”.

Conclusió

En conclusió, la manera en què parlem i escrivim sobre les persones amb discapacitat pot tenir un impacte significatiu en la seva autoestima, la seva integració social i la seva participació plena en la societat. És per això que és essencial adoptar un llenguatge inclusiu i respectuós, com ara “una persona amb discapacitat”, perquè tots mereixen ser reconeguts i valorats per qui són, més enllà de les seves limitacions.