Projecte UFUNDI CENTRE

Centre ocupacional a Bungoma, Kenya

Després del projecte de la construcció d’un sistema d’aigua corrent a la Nalondo School, presentem el projecte de la construcció d’un centre vocacional. Aquest projecte neix amb la voluntat de donar eines a les persones amb discapacitat i als seus cuidadors de la comunitat de Bungoma, Kenya, per desenvolupar-se professionalment. Es tracta d’un projecte amb un model sostenible en el temps i escalable a altres regions del país.

Col·labora

El comtat de Bungoma, Kenya

El comtat de Bungoma es troba a l’oest de Kenya. El centre ocupacional estarà situat a la localitat de Malakisi. En el mapa del costat es pot veure on està situada la regió de Bungoma.

A pocs quilòmetres d’on s’ubicarà el centre ocupacional hi ha l’escola Nalondo, escola de primària i secundària per a nens i nenes amb discapacitat referent tant a Kenya com a països veïns. La qual cosa fa que hi hagi certa concentració de persones amb discapacitat que podrien beneficar-se del projecte del centre vocacional. A més, a Kenya en els últims anys hi ha hagut progressos des del govern per augmentar la participació i la visibilitat de les persones amb discapacitat del país. És per això que un projecte d’aquestes característiques té bona acollida a un país com Kenya. Per últim, la necessitat d’un centre ocupacional per a persones amb discapacitat és més gran a les zones rurals i allunyades de la capital com Bungoma, degut a la falta de recursos i serveis necessaris.

Situació de les persones amb discapacitat de Bungoma

El projecte va sorgir arran de la detecció d’una necessitat entre el col·lectiu de persones amb discapacitat a Kenya. Tal com indica el cens de 2019 de Kenya, a les zones rurals hi ha una alta prevalença de persones amb discapacitat, degut, en part, als brots de Malària i Pòlio que hi ha hagut històricament.

Arran d’establir el contacte amb la contrapart local, Hands of Charity CBO, es va començar a estudiar amb més profunditat la possibilitat d’impulsar projectes que beneficiin a les persones amb discapacitat de la comunitat. Fins aleshores, l’ONG local no havia desenvolupat cap projecte per a aquest col·lectiu i es va veure l’oportunitat de desenvolupar-ne un conjuntament.

A la zona hi ha una escola de primària i secundària per a persones amb discapacitat, la Nalondo School, que compta actualment amb 854 alumnes, dels quals 510 tenen alguna discapacitat, i els alumnes provenen de diferents zones del país, així com d’altres països veïns. L’escola també oferiex serveis com: residència, cuina, dispensari hospitalari, ortopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional. Es tracta d’una escola privada que compta amb el suport del govern, que ajuda a les famílies a fer front a part de les despeses.

Molts d’aquests alumnes, un cop finalitzen els estudis, es veuen obligats a retornar al seu domicili sense opcions de seguir amb formacions que els permetin desenvolupar-se professionalment. Aquest fet desencadena una falta d’oportunitats i, en molts casos, pobresa.

Amb la construcció del centre vocacional, els alumnes d’aquesta escola també es podrien beneficiar del centre per completar els seus estudis i aprendre un ofici que els permeti tenir una font d’ingressos i apoderar-se.

Hands of Charity CBO, la contrapart local

La nostra contrapart local, Hands of Charity CBO, és una organització comunitària registrada pel govern de Kenya, que treballa al comtat de Bungoma. El seu objectiu principal és ajudar els membres de la comunitat a accedir a les necessitats bàsiques, la tecnologia bàsica, l’educació, l’apoderament econòmic i la integració social. Els grups objectiu són els més necessitats, les persones amb discapacitat, els joves i les dones.

Aquests són alguns dels seus projectes:

  • Ajuden els residents de Sirisia a Bungoma a accedir a l’aigua neta mitjançant la construcció de pous, tractament d’aigua i subministrament de contenidors d’aigua per a l’emmagatzematge.
  • Ajuden els joves a accedir a l’educació, les tecnologies de la informació i la comunicació, l’esport i el foment del talent mitjançant l’educació cívica, establint centres d’empoderament juvenil i organitzant trobades juvenils on se’ls ensenya i se’ls ofereix l’oportunitat de mostrar.
  • Han creat un programa de mentoria juvenil a través d’una biblioteca comunitària establerta a Chebosi, al subcomtat de Webuye West, comtat de Bungoma.
  • Han creat un centre informàtic/TIC al poble de Bukokholo Malakisi, al subcomtat de Bungoma West, des del qual els estudiants de les escoles primàries rurals reben tecnologia informàtica bàsica i, els joves i els nens del poble accedeixen a les habilitats i serveis TIC.
  • També han creat un programa per l’educació cívica sobre la transversalitat de gènere, serveis i recursos governamentals descentralizats, i programes d’apoderament econòmic de la comunitat iniciant projectes generadors d’ingressos.

El projecte

Construcció d’un centre ocupacional en què la persona amb discapacitat i la persona cuidadora, aprenguin un ofici i se’ls donin eines perquè el posin a la pràctica. D’aquesta manera, la persona amb discapacitat i la persona cuidadora podran vendre els seus productes i/o serveis al mercat, i generar uns ingressos pel centre. El centre, amb aquests ingressos pagarà a aquestes persones en forma de salari. El centre ocupacional es construirà en una part del terreny, propietat de Hands of Charity CBO i Capaç i Vàlida.

El projecte s’ha dividit en tres fases: la primera consisteix en la compra de terres que es destinaran al cultiu de panotxes i mongetes per tal d’ajudar amb l’alimentació de la comunitat i vendre al mercat.

La segona fase consisteix en la construcció del centre ocupacional, on es duran a terme els tallers i les formacions sobre els oficis. I es seguirà el mateix mecanisme que en la primera fase: el que es produeixi durant els tallers serà venut al mercat i els ingressos es reinvertiran en el centre i es repartiran en forma de salaris.

Per últim, la tercera fase consisteix en la construcció d’una residència, cuina i menjador per tal de cobrir les necessitats bàsiques d’aquelles persones que més ho necessitin.

L’objectiu final és crear un model sostenible en el temps i escalable a altres regions del país, que afavoreixi l’empoderament de les persones amb discapacitat i que contribueixi a canviar la mirada de la població envers la discapacitat.

I Fase del projecte

La primera fase del projecte és la compra de terres que dividirem en dues parts: una pel cultiu de blat de moro i mongetes, i una altra per la construcció del centre. Tot aquest producte que produïm, el vendrem al mercat i, amb els ingressos que generem, els utilitzarem per reinvertir en la terra i amb la resta, comprarem productes bàsics que oferirem a les famílies més vulnerables de manera gratuïta.

Per aquesta fase, volem agraïr la col·laboració de la Fundació Manuel Lao, Col·legi Badalonès, Bandalux, el Restaurant El Trabuc, Pocurull, Retorn, Farmàcia Cristina Torroella, Gasos Felmar, Antiguitats Cañas, el Restaurant El Naguabo i l’Assessoria AIG.

Col·labora