entidad sin animo de lucro

Què és una entitat sense ànim de lucre?

Les entitats sense ànim de lucre, també conegudes com a organitzacions sense ànim de lucre o organitzacions no governamentals (ONG), juguen un paper crucial en la nostra societat. Aquestes organitzacions es centren en la consecució d'objectius socials, ambientals o comunitaris sense perseguir la finalitat de generar guanys financers per a accionistes o propietaris.

Com es defineix una entitat sense ànim de lucre?

Una entitat sense ànim de lucre, sovint abreviada com a ONG, és una organització constituïda amb l'objectiu de realitzar activitats que beneficiïn a la comunitat, sense la finalitat de generar guanys econòmics per a unes porques persones. Aquestes organitzacions poden tenir una àmplia varietat de formes legals, incloent associacions, fundacions, cooperatives i altres tipus de col·lectius.

Les entitats sense ànim de lucre, a diferència de les empreses amb finalitats lucratives, aquestes organitzacions tenen com a objectiu principal millorar la vida de les persones i protegir els interessos de la comunitat sense perseguir guanys monetaris.

El seu treball abasta una àmplia gamma de causes, des de l'ajuda humanitària fins a la conservació del medi ambient, passant per la defensa dels drets humans i el suport als col·lectius més vulnerables. Amb una missió clara i un compromís profund amb els seus valors, les entitats sense ànim de lucre són imprescindibles en la construcció d'una societat més justa i equitativa.

Una de les característiques més importants d'aquestes organitzacions és la seva transparència i responsabilitat en la gestió dels fons i recursos. A diferència de les empreses tradicionals, les ONG estan sotmeses a estrictes normatives i controls per assegurar que les donacions i subvencions reben un ús adequat i efectiu.

Així, les entitats sense ànim de lucre es converteixen elements clau per al desenvolupament sostenible, la igualtat d'oportunitats i la preservació del nostre planeta. Contribuir al seu treball significa invertir en un futur millor per a tothom, i és per això que el suport a aquestes organitzacions és més important que mai.

entidad sin animo de lucro

Característiques de les entitats sense ànim de lucre

  1. Objectius socials i/o comunitaris: Les entitats sense ànim de lucre es dediquen a la realització d'objectius socials, ambientals o comunitaris específics, com la protecció del medi ambient, l'ajuda a persones més vulnerables, la promoció de la salut, l'educació, la cultura i altres causes.
  2. Governança democràtica: Aquestes organitzacions solen estar dirigides per una junta directiva o un consell d'administració, que pren les decisions sobre les activitats de l'entitat. La governança democràtica és un principi important en moltes entitats sense ànim de lucre, amb la participació dels membres de la comunitat en la presa de decisions.
  3. Finançament: Les entitats sense ànim de lucre obtenen finançament a través de donacions, subvencions governamentals, patrocinis empresarials i altres fonts de finançament. Aquestes organitzacions han de ser transparents en la seva gestió financera i assegurar-se que els fons es destinen adequadament als seus objectius.
  4. Transparència i rendició de comptes: La transparència és un valor fonamental en les entitats sense ànim de lucre. Han de proporcionar informació clara sobre les seves activitats, finances i impacte a la comunitat. La rendició de comptes implica ser responsables davant dels seus donants, membres i la societat en general.

Conclusió

A mode de resum, les entitats sense ànim de lucre, són organitzacions que tenen com a principal objectiu beneficiar la comunitat sense la intenció de generar guanys financers per als seus membres. En lloc de perseguir beneficis econòmics, aquestes entitats es dediquen a la realització d'objectius socials, ambientals o comunitaris. A través de diferents iniciatives i programes, les entitats sense ànim de lucre busquen millorar la vida de les persones, protegir el medi ambient o promoure causes humanitàries sense ànim de lucre.


Llenguatge inclusiu per descriure les persones amb discapacitat

En el món de la comunicació, és fonamental utilitzar un llenguatge inclusiu i respectuós quan es parla de persones amb discapacitat. La manera com describim aquest col·lectiu pot tenir un impacte significatiu en la seva percepció i integració social. Per tant, és essencial entendre i aplicar les formes adequades de referir-se a les persones amb discapacitat. A continuació, oferim una guia completa sobre com fer-ho de manera correcta.

Utilitza un llenguatge centrat en la persona

En lloc de definir a les persones per la seva discapacitat, és preferible utilitzar un llenguatge que posi l'èmfasi en la persona. Per exemple, en lloc de dir "una persona discapacitada", és més adequat dir "una persona amb discapacitat".

No utilitzis termes despectius

És important evitar l'ús de termes que puguin ser considerats ofensius o despectius. Aquest inclou termes com "minusvàlid", "invàlid" o "incapaç". En canvi, opta per termes més neutrals i respectuosos com "persona amb mobilitat reduïda" o "persona amb diversitat funcional".

Quin és el millor terme?

Algunes persones pensen que utilitzar el terme "diversitat funcional" és la millor paraula per descriure aquestes persones, però d'altres no estan del tot d'acord amb aquesta terminologia. Argumenten que "diversitat funcional" pot ser massa ampli i englobar totes les persones, mentre que cada individu amb discapacitat té necessitats i desafiaments específics que necessiten ser reconeguts i atesos.

Nosaltres, com a defensors dels drets de les persones amb discapacitat, creiem fermament que és crucial utilitzar un llenguatge que els respecti i els reconegui en la seva plenitud. Això implica deixar de banda termes despectius o estigmatitzants com "incapaç" i optar per formes més positives i inclusives de descriure aquest col·lectiu. Per això, som partidaris d'utilitzar el terme "persones amb discapacitat".

Conclusió

En conclusió, la manera en què parlem i escrivim sobre les persones amb discapacitat pot tenir un impacte significatiu en la seva autoestima, la seva integració social i la seva participació plena en la societat. És per això que és essencial adoptar un llenguatge inclusiu i respectuós, com ara "una persona amb discapacitat", perquè tots mereixen ser reconeguts i valorats per qui són, més enllà de les seves limitacions.


Què és el "Green Washing" i com identificar-ho

Actualment, la consciència ambiental és una prioritat per a moltes persones i empreses. No obstant això, enmig dels esforços per adoptar pràctiques més sostenibles, sorgeix una pràctica enganyosa coneguda com a "green washing". En aquest article, explorarem què és exactament el green washing, com afecta a les empreses i com els consumidors poden identificar-ho.

Què és el "Green Washing"?

El green washing és una estratègia de màrqueting en què les empreses utilitzen afirmacions enganyoses o exagerades sobre la sostenibilitat dels seus productes o pràctiques amb l'objectiu de donar una imatge més ecològica. Aquestes empreses poden fer servir etiquetes com "eco-friendly" o "sostenible" sense tenir una base real en les seves operacions.

Els perills del "Green Washing"

El green washing pot minvar la confiança dels consumidors i minimitzar els esforços reals cap a la sostenibilitat. Les empreses que utilitzen aquesta tàctica poden desviar l'atenció de problemes reals mediambientals o ocultar pràctiques poc sostenibles.

Com identificar el "Green Washing"?

Hi ha diversos indicadors que els consumidors poden buscar per identificar el green washing. Això inclou:

  1. Investigar Més enllà de l'Etiqueta: No et conformis amb les afirmacions superficials sobre la sostenibilitat. Investiga sobre les pràctiques de fabricació, les fonts d'ingredients i les polítiques de l'empresa.
  2. Comprovar Certificacions: Busca certificacions independents i reconegudes que verifiquin les afirmacions de sostenibilitat de l'empresa.
  3. Analitzar l'Embalatge: No et deixis enganyar per un embalatge verd o natura. Analitza els detalls i les afirmacions específiques que es fan.
  4. Escoltar a la Comunitat: Les xarxes socials i altres plataformes poden ser una font útil per conèixer la reputació d'una empresa i les opinions dels altres consumidors.

Conclusió

En resum, el green washing no només és enganyós, sinó que també minva els esforços cap a la sostenibilitat. Com a consumidors, és important ser conscients d'aquesta pràctica i fer una investigació diligent abans de confiar en les afirmacions de sostenibilitat d'una empresa. Al fer-ho, podem promoure un canvi real cap a un futur més verd i sostenible.