Aigua corrent a la Nalondo School

Niños y niñas de la escuela Nalondo School haciendo clase.

A continuació, us explicarem el nou projecte de cooperació internacional de Capaç i Vàlida. Es tracta d’un projecte que desenvolupem a Kenya, en el comtat de Bungoma. Aquest projecte es desenvolupa juntament amb l’ONG local denominada Hands of Charity CBO formada per persones de la comunitat.

Aquest projecte ja està finançat en la seva totalitat per la nostra base social i el Grup Covalco.

La Nalondo School és una escola de primària i secundària referent, tant a Kenya com en països veïns, per a persones amb discapacitat física, i forma part de la John Teka Foundation.

L’escola de primària té 384 alumnes de 4 a 15 anys, 152 dels quals tenen una discapacitat. La secció de secundària té 470 alumnes de 15 a 18 anys, dels quals 358 tenen una discapacitat. L’escola també fa costat als nens i nenes de la comunitat.

La majoria dels alumnes estan interns a l’escola, ja que els mitjans de transport són escassos i cars per a les famílies. Per tant, les instal·lacions compten amb habitacions, lavabos, dutxes, etc.

L’equip d’atenció sanitària (en la seva majoria subvencionat per l’Estat) inclou: una infermera, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional i un tècnic d’atenció sanitària.

La Nalondo School

El sistema d'aigua corrent

Actualment, cap de les dues escoles tenen aigua corrent. Existeix un dipòsit comú per a les dues, amb una capacitat de 5.000 litres, la qual cosa no és suficient i que està en desús perquè la bomba que utilitzen per a extreure l’aigua del pou i conduir-la cap al tanc es va trencar. Ara han de recollir l’aigua amb una bomba manual directament del pou, abocar-la en recipients i transportar-la.

El pou proveeix a les dues escoles i també a la comunitat circumdant, en total unes 2.000 persones.

Dins de l’escola, es necessita aigua en els lavabos, en la cuina, en el laboratori, en el taller, en l’alberg, en el dispensari hospitalari i en les oficines dels professors. Ara, només existeixen canonades que van a la cuina, però no a la resta d’instal·lacions.

El projecte consisteix a fer arribar l’aigua corrent. Per a això, és necessari adquirir un tanc amb capacitat de 10.000 litres d’aigua, arreglar la bomba elèctrica, que funcionarà amb electricitat, i construir canonades que arribin a totes les instal·lacions de les dues escoles. S’instal·laran també plaques solars perquè quan faci sol, l’energia provingui d’aquestes. Perquè l’aigua sigui apta per al consum, una vegada en el tanc passarà per un tractament químic habitual en la zona.

Beneficis del projecte

La implementació d’aquest sistema millorarà la higiene dels alumnes, professors i la comunitat. Es podran utilitzar banys adaptats que es van construir i mai s’han pogut utilitzar i també podran utilitzar les dutxes. Millorarà la neteja dels albergs, dels efectes personals i de la resta d’instal·lacions, la qual cosa incrementarà el benestar de tots i augmentarà la seguretat de les instal·lacions sanitàries. A més, s’estalviarà el temps que ara es dedica a recollir, transportar i distribuir l’aigua, i podran dedicar-lo a estudiar o a realitzar activitats més productives.

Es tracta d’una millora molt significativa de la qualitat de vida, tant dels alumnes i professors, com de la comunitat.

Finançament del projecte

Aquest projecte ha estat finançat gràcies a la col·laboració de la nostra base social, a través d’una campanya de crowdfunding, en la que vam aconseguir recaptar 1.505 €. Gràcies a tothom qui va participar per fer-ho possible.

Per altra banda, volem agraïr al principal patrocinador del projecte, el Grup Covalco, la seva col·laboració, que ha sigut clau per la finalització del projecte, aportant la quantitat restant de 4.000 €.

Patrocinador principal: